Hotărâri CL 2024

Hotarari Consiliu Local

HCL 1 din 2024 privind aprobarea utilizarii unei sume,din excedentul anului 2022 pentru acoperirea

HCL 2 din 2024 privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar pentru

HCL 3 din 2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Salva,pe anul 2024

HCL NR.4 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI SALVA PE ANUL 2024

HCL NR.5 SALARII DE BAZA 2024

HCL NR.6 PRIVIND FINANTAREA UNOR ENTITATI DE CULT DE PE RAZA COMUNEI

HCL NR.7 PRIVIND MANDAT REPREZENTARE ADI DESEURI

HCL NR.8 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local

HCL 9 din 2024 privind rezilierea contractului de concesiune nr.12 din 12.03.2020

HCL 10 din 2024 privind rezilierea contractului de concesiune nr.5 din 28.02.2019

HCL 11 din 2024 privind concesionarea unor suprafeţe de pasune aparținând domeniului public al comunei SALVA

HCL 12 din 2024 cerere platforme semiingropate

HCL 13 din 2024 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier

HCL 14 din 2024 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență pentru locuitorii comunei SALVA