Hotarari CL 2022

Hotarari Consiliu Local

Hotararea nr. 1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 – privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar

Hotararea nr. 3 – privind aprobarea strategiei anuale de Achizitii publice si a programului anual 2022

Hotararea nr. 4 – privind mod. H.C.L nr.38 din 20 de. 2021 pt stabilirea pretului a masei lemnoase

Hotararea nr.5 – privind aprobarea bugetului pe 2022

Hotararea nr. 6 – privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Salva pt. serviciile de apa si canal in perioada 2018-2025

Hotararea nr.7 din 2.03.2022 – privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.5 la contractul de salubrizare

Hotararea nr.8 din 2.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare

Hotararea nr. 9 – privind aprobarii unei finantari rambursabile interne pt achizitionarea unui buldoexcavator

Hotararea nr. 10 – privind desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general

Hotararea nr.11 din 1.04.2022 – privind desemnarea reprezentantui C.L. al comunei Salva pt. comisiei de incluziune

Hotararea nr.12 din 1.04.2022 – privind aprobarea notei de fundamentare pt achizitionarea unui buldoexcavator

Hotararea nr.13 din 1.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare pt distributie de gaz