Arhiva 2022

Hotarari Consiliu Local

Hotararea nr. 1 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 2 – privind aprobarea organizarii retelei unitatii de invatamant preuniversitar

Hotararea nr. 3 – privind aprobarea strategiei anuale de Achizitii publice si a programului anual 2022

Hotararea nr. 4 – privind mod. H.C.L nr.38 din 20 de. 2021 pt stabilirea pretului a masei lemnoase

Hotararea nr.5 – privind aprobarea bugetului pe 2022

Hotararea nr. 6 – privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Salva pt. serviciile de apa si canal in perioada 2018-2025

Hotararea nr.7 din 2.03.2022 – privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.5 la contractul de salubrizare

Hotararea nr.8 din 2.03.2022 – privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare

Hotararea nr. 9 – privind aprobarii unei finantari rambursabile interne pt achizitionarea unui buldoexcavator

Hotararea nr. 10 – privind desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general

Hotararea nr.11 din 1.04.2022 – privind desemnarea reprezentantui C.L. al comunei Salva pt. comisiei de incluziune

Hotararea nr.12 din 1.04.2022 – privind aprobarea notei de fundamentare pt achizitionarea unui buldoexcavator

Hotararea nr.13 din 1.04.2022 privind aprobarea cererii de finantare pt distributie de gaz

H -14 – privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor comunei Salva

H – 15- privind incheierea unui acord de parteneriat intre com. Salva, Cosbuc, Telciu, Runcu-Salvei si Romuli

H- 16 – privind aprobarea cererii de finantare a proiectului – INFINTARE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE

H- 17- privind alegerea presedintelui de sedinta

H- 18- privind aprobarea proiectului REALIZAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A SPATIULUI PUBLIC IN COM. SALVA

H- 19 – privind predarea amplasamentului catre M.D.L.P.A. in vederea executarii obiectivului de investitii PROIECT PILOT – CONSTRUIRE SALA DE SPORT

H – 20- privind aprobarea Regulamentului sistemului de supraveghere video stradal

H- 21- privind aprobarea rectificari bugetului

H – 22- privind vanzarea prin licitatie publica a unui buldoexcavator

Hotararea 24 – privind aprobarea executiei bugetare pe trim. I – anul 2022

Hotararea 25 – privind modernizarea transportului public – minibuze electrice

Hotararea nr.26 din 28.07.2022 -privind vanzarea prin licitatie publica a unui buldoexcavator

Hotararea 27 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 28 – participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Hotararea nr. 29 – privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare electrice

Hotararea nr. 30 – privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Hotararea nr. 31 – privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Salva, in domeniul public al judetului Bistrita- Nasaud

Hotararea nr.32 – privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local

Hotararea nr.33 – privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Hotararea nr.34 – privind aprobarea proiectului ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PT. CONSUMUL PROPRIU

Hotararea nr.35 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

Hotararea nr.36 – privind rectificaea de buget pe anul 2022

Hotararea nr.37 – privind rectificaea de buget pe anul 2022

Hotararea nr.38 – privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Salva