Arhiva 2023

Hotarari Consiliu Local

Hotararea nr.1 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva, pe anul 2023

Hotararea nr.2 – privind aprobarea Strategiei anuale de achiyitii publice a comunei Salva, pe anul 2023

Hotararea nr.3 – privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere incheiat pentru realizarea proiectului Management

Hotararea nr.4 – privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici al proiectului Management Integrat

Hotararea nr.5 – privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Hotararea nr.6 – privind trecerea unui imobil- teren inscris in CF nr. 28116 din domeniul public al comunei Salva, in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud

Hotararea nr. 7 – privind trecerea unui imobil- teren inscris in CF nr. 28116 din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud

Hotararea nr.8 – privind trecerea unui imobil-teren in CF NR.28116

Hotararea nr. 9-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 10- privind aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare pe strazile Maria Peter, Tanase Todoran, Trandafirilor si Manastirii din comuna Salva

Hotararea nr. 11- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere retea de canalizare din com. Salva

Hotararea nr. 12- privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si U.A.T comuna Salva, judetul Bistrita-Nasaud

Hotararea nr.13-privind aprobarea avizarii caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea nr. 14-privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Invatamant de calitate”

Hotararea nr.15 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.6 la contractul de concesiune

Hotararea nr.16 privind ROF a serviciului de salurizare

Hotararea nr.17-privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2022

Hotararea nr.18-privind achizitionarea de costume populare pt. Ansamblul Paunasii Salvei

Hotararea nr.19-privind aprobarea proiectului Impaduriri in UP II Salva

Hotararea nr.20- privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr.21-privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere

Hotararea nr.22-privind aprobarea participarii comunei Salva la teritoriul LEADER

Hotararea nr.23-privind aprobarea depunerii cererii de finantare in PNI Anghel Saligny

Hotararea nr.24-privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local

Hotararea nr.25-privind aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul B-N si UAT-urile din judet

Hotararea nr.26-privind aprobarea modificarilor Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara

Hotararea nr.27-privind rectificarea bugetara

HCL 29 PRIVIND APROBAREA INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

HCL 29-ADI DESEURI ACT ADITIONAL NR.2

HCL 30 -EXECUTIE BUGETARA 31 MARTIE 2023 RESPECTIV 30 IUNIE 2023

HCL 31 -ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA CONSILIU LOCAL

HCL 33- documentatie tehnico-economice faza SF si a principalilor indicatori tehnico-economici

HCL 34-neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor lapte-corn-fructe

HOTARAREA 35 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INREGISTRARE A AUTOVEHICULELOR/MOPEDELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII

HOTARAREA NR.36 PRIVIND MASURAREA POTENTIALULUI DE CARBON

HOTARAREA 37 EXTINDERE RETEA CANALIZARE-INDICATORI ECONOMICI SI DEVIZ GENERAL

HOTARAREA 38 „Capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Salva, judeţul Bistrița – Năsăud

HOTARAREA NR.39 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei SALVA pe anul 2023

HOTARAREA NR 40 privind aprobarea executiei bugetare la 30 septembrie 2023

HOTARAREA 42 privind acceptarea dreptului de proprietate in favoarea comunei SALVA

HOTARAREA 43 privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local SALVA

HOTARAREA NR.44 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli SALAVA PE ANUL 2023

HOATARAREA NR.46 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli a comunei SALVA pe anul 2023

Hotararea 47 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei SALVA pe anul 2024

H O T Ă R Â R E A NR.48 privind abrogarea hotararii nr.45 privind reorganizarea retelei scolare

HOTARAREA 49 privind aprobarea instrumentării proiectului Stagii de practică pentru elevii din județul Bistrița Năsăud prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027