Hotarari CL 2023

Hotarari Consiliu Local

Hotararea nr.1 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salva, pe anul 2023

Hotararea nr.2 – privind aprobarea Strategiei anuale de achiyitii publice a comunei Salva, pe anul 2023

Hotararea nr.3 – privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere incheiat pentru realizarea proiectului Management

Hotararea nr.4 – privind aprobarea Memoriului tehnico-economic si a indicatorilor tehnico-economici al proiectului Management Integrat

Hotararea nr.5 – privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Hotararea nr.6 – privind trecerea unui imobil- teren inscris in CF nr. 28116 din domeniul public al comunei Salva, in domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud

Hotararea nr. 7 – privind trecerea unui imobil- teren inscris in CF nr. 28116 din domeniul public al judetului Bistrita-Nasaud

Hotararea nr.8 – privind trecerea unui imobil-teren in CF NR.28116

Hotararea nr. 9-privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 10- privind aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare pe strazile Maria Peter, Tanase Todoran, Trandafirilor si Manastirii din comuna Salva

Hotararea nr. 11- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Extindere retea de canalizare din com. Salva

Hotararea nr. 12- privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si U.A.T comuna Salva, judetul Bistrita-Nasaud

Hotararea nr.13-privind aprobarea avizarii caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Hotararea nr. 14-privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Invatamant de calitate”

Hotararea nr.15 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.6 la contractul de concesiune

Hotararea nr.16 privind ROF a serviciului de salurizare

Hotararea nr.17-privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 decembrie 2022

Hotararea nr.18-privind achizitionarea de costume populare pt. Ansamblul Paunasii Salvei

Hotararea nr.19-privind aprobarea proiectului Impaduriri in UP II Salva

Hotararea nr.20- privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr.21-privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere

Hotararea nr.22-privind aprobarea participarii comunei Salva la teritoriul LEADER

Hotararea nr.23-privind aprobarea depunerii cererii de finantare in PNI Anghel Saligny

Hotararea nr.24-privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local

Hotararea nr.25-privind aprobarea Acordului de parteneriat intre judetul B-N si UAT-urile din judet

Hotararea nr.26-privind aprobarea modificarilor Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara

Hotararea nr.27-privind rectificarea bugetara

HCL 29 PRIVIND APROBAREA INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

HCL 29-ADI DESEURI ACT ADITIONAL NR.2

HCL 30 -EXECUTIE BUGETARA 31 MARTIE 2023 RESPECTIV 30 IUNIE 2023

HCL 31 -ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA CONSILIU LOCAL

HCL 33- documentatie tehnico-economice faza SF si a principalilor indicatori tehnico-economici

HCL 34-neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor lapte-corn-fructe