SITUATII FINANCIARE 31.12.2022

Home

Anexa _ – Bilant – Cod 01 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Contul de rezultat patrimonial – BUGET LOCAL – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Contul de rezultat patrimonial – INTEGRAL – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Sit platilor efect si a sum declarate pt cota-parte aferenta chelt finantate din FEN postaderare s02 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe amortizabile cresteri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe amortizabile reduceri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe neamortizabile cresteri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor fixe neamortizabile reduceri – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia activelor si a datoriilor – Anexa 40 B – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia fluxurilor de trezorerie – COD 03 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia fluxurilor de trezorerie – COD 04 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia modificarilor in structura activelor nete-capitalurilor – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Situatia platilor efectuate la titlul 56 – Anexa 27 – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Anexa _ – Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor – Anul _ 2022 _ Trimestru _ 4

Cont de Executie Cheltuieli – Anul _ 2022 – Trim _ 4 – 1_Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri – Anul _ 2022 – Trim _ 4 – 1_Bugetul Local_02