Ros Dumitru

Home

Declaratie de avere 2023-Ros Dumitru-consilier local

Declaratie de interese 2023 -Ros Dumitru-consilier local

Raport de activitate 2022-Ros Dumitru-consilier local

Raport activitate 2021 – Ros Dumitru – consilier local

Declaratie de avere 2022 – Ros Dumitru – consilier local

Declaratii de interese 2022 – Ros Dumitru – consilier local

Declaratie de avere 2020 Ros Dumitru

Declaratie de interese 2020 – ROS DUMITRU

Declaratie de avere 2019 consilier ROS DUMITRU