INFRASTRUCTURA

Documente

Salva se găseşte la intersecţia a două drumuri naţionale, respectiv DN 17 C şi DN 17 D, cele două drumuri având o lungime de 3,5 km pe teritoriul comunei şi fiind asfaltate. Lungimea drumurilor comunale şi a străzilor (16 la număr) este de 12,5 km, din care 4,97 km, respectiv 4 străzi sunt asfaltate, iar restul pietruite. Starea celor asfaltate este însă mediocră. Există 2 poduri naţionale, un pod judeţean, 2 poduri comunale şi 4 podeţe.

Localitatea Salva este şi un important nod feroviar, fiind traversată de calea ferată ce asigură legătura cu Vişeu, Vatra Dornei şi Dej şi dispunând de o gară modernă.

Clădirile publice sunt într-o stare bună, o parte dintre ele fiind renovate şi modernizate recent: şcoala generală, primăria, dispensarul veterinar şi cel uman, clădirea gării, biserica greco-catolică, construcţiile noi de la mănăstire etc. De asemenea, majoritatea gospodăriilor sunt racordate la reţeaua de telefonie fixă şi la cea de TV prin cablu, 30% din gospodării fiind conectate şi la reţeaua de Internet. Principalele reţele de telefonie mobilă pot fi accesate în localitate.

Se remarcă însă lipsa canalizării, lipsa reţelei de apă potabilă, lipsa staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate, lipsa trotuarelor şi a aleilor pietonale, starea proastă a drumurilor forestiere şi a celor de hotar şi lipsa reţelei de gaz metan. Există reţea de apă potabilă introdusă pe două străzi din comună, dar aceasta are o vechime de 18 ani, necesitând a fi schimbată.