Analiza SWOT a localitatii

Documente

Infrastructură – drumuri, comunicaţii, dotări edilitare, telecomunicaţii, utilităţi publice – şi mediu

Puncte tari

♦ DN 17 C si DN 17 D trec prin comună fiind într-o stare relativ bună

♦ Important nod de cale ferată 

♦ Drumuri comunale asfaltate (strada principală 1,2 km, str. Tănase Tudoran 1,52 km, str. Zăgrenilor, 0,75 km)

♦ Pod nou construit peste Sălăuţa pe DN 17

♦ Starea bună a podul peste Ideci

♦ Drumuri pietruite (str. Spre Mănăstire şi celelalte drumuri comunale)

♦ Rețea de apă potabilă pe str. principală, str. Tănase Tudoran (aprox. 7 km )

♦ Există studii de fezabilitate pentru introducerea reţelei de apă şi canalizare în toată comuna şi pentru staţie de epurare  a apei (proiect comun Năsăud, Salva şi alte comune de pe Someşul Mare), 

♦ Clădirea şcolii este nouă şi modernă

♦ Şcoala cu clasele V-VIII a fost modernizată, fiind introdusă şi încălzirea centrală

♦ Clădirea primăriei este reabilitată

♦ Clădirea dispensarului uman este modernizată si reabilitată

♦ Clădirea nouă a dispensarului veterninar

♦ Cladirea gării  a fost modernizată

♦ Construcţiile noi de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii

♦ Clădirea nouă a bisericii greco-catolice

♦ Existenţa unui grup social la cămin, a unei bucătării, a 2 şi a unei mansarde

♦ Staţii de autobuz amenajate

♦ Iluminat public pe toate strazile, ulittile din comuna

♦ Electrificare totală a localitaţii

♦ Existenta  a patru  Studii de Fezabilitate ;

♦ Reţea deTV prin cablu – firma locală Ideovet

♦ Reţea de Internet (30% din gospodării sunt conectate la Internet 30%)

♦ Reţea de telefonie fixă (95% din gospodării sunt conectate la această reţea)

♦ Reţele de telefonie mobilă cu semnal bun – Orange, Vodafone, Cosmote.

♦ Teren de fotbal dotat cu grup social modernizat şi vestiare modernizate la standarde

♦ Clădirea nouă a sediului brigazii silvice a Ocoliului Silvic,  dotată cu mansardă, grup social, bucătărie etc)

♦ Cursul Sălăuţei este regularizat şi consolidat în dreptul şcolii 

♦ Asociaţia PROSOMEŞ

♦ Suprafeţe împădurite 350 km (doar în comună) 

♦ Existenţa foselor septice

♦ Contract cu SC GCL pentru colectarea  deşeurilor

♦ 30 % din gospodării au pubele de colectare a gunoiului

♦ Existenţa coşurilor de gunoi pe toate străzile comunei

♦ Existenţa studiului de fezabilitate pt. regularizarea Sălăuţei

Oportunităţi

♦ Regularizarea si consolidarea râului Sălăuţa (taluzare etc) şi a Someşului în toate comunele prin care trec aceste râuri (PROSOMES) 

♦ Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate în Salva – proiect comun pentru 10 localităţi şi canalizare 

♦ Fondurile europene pentru modernizarea drumurilor comunale, de hotar şi forestiere

♦ Modernizarea DN 17 C  care face legătura cu Maramureşul 

Introducerea gazului 

Noi furnizori de TV prin cablu şi de Internet (UPC şi RDS)

Reabilitarea unor suprafeţe degradate şi neproductive prin împădurire şi reîmpădurire 

Fondurile de mediu 

♦ PROSOMEŞ 

♦ Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară

♦ Parteneriatele în domeniul proiectelor de mediu prin intermediul PROSOMEŞ

 

Mediul de afaceri

Puncte tari

♦ Forţa de munca tânără

♦ 10 exploataţii agricole mixte  – bovine, ovine, albine

♦ Potenţial zootehnic şi apicol

♦ Potenţial hidrografic

♦ Forţa de muncă calificată în domeniul construcţiilor

♦ Utilaje agricole noi achiziţionate în ultimii 5 ani: 10 tractoare agricole noi, 10 aparate de muls, o moară, 14 motocositoare 

(achiziţionate şi datorită sprijinului guvernamental)

♦ Suprafeţe împădurite extinse: 350 ha pe teritoriul comunei şi alte sute de hectare pe teritoriul altor comune – Maieru – şi altor judeţe – Suceava

♦ Potenţial ridicat în domeniul artizanatului – şase agenţi economici în acest domeniu care au în total 20 de angajaţi

♦ 4 persoane fizice autorizate (PFA) în domeniul prefabricatelor din beton şi mozaicului – 8 angajati

♦ 5 asociaţii familiale (AF) în domeniul tâmplăriei

♦ O societate comercială cu 30 de angajaţi care are ca obiect de activitate prelucrarea  şi producerea de mase plastice 

♦ Atelier specializat în producţia de mobilier şi tâmplărie (PFA)

♦ 2 service-uri auto – (5 angajaţi)

♦ 31 de PFA-uri în total

♦ 11 agenţi economici ce au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul

♦ 2 livezi de câte 1 ha fiecare

♦ PFA în apicultura cu tradiţie şi experienţa – a participat la diferite cursuri şi concursuri internaţionale

♦ 9 autovehicole peste 1,5 tone de transport marfă

♦ Comunitate cu tradiţie în fabricare ţuicii

♦ Asociaţia de producători „Asociaţia Crescătorilor de Taurine”

♦ 70 de persoane au absolvit cursul de calificare „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale” organizat de Ag. Nat de Consultanţă Agricolă

♦ Cursul de agroturism care se află în derulare şi la care participă şi 3 persoane din Salva

♦ Flora bogată în plante medicinale

♦ Piaţa de desfacere apropiată (Năsăud)

Oportunităţi

♦ Parcul National Muntii Rodnei ca zona de atracţie a turiştilor în zonă

♦ Cursuri de specializare pentru forţa de muncă

♦ Fondurile FEADR

♦ Fonduri europene pentru IMM

♦ Fiscalitatea scăzută

 

Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, petrecerea timpului liber  

Puncte tari

♦ Rata scăzută a şomajului

♦ Nr. relativ scăzut (80 persoane) de asistaţi sociali

♦ Populaţie relativ tânără

♦ 30 de familii din comuna au migrat la munca în Spania, Italia, Austria

♦ Lipsa conflictelor rasiale, etnice şi confesionale

♦ Ansamblul Folcloric Păunaşii Salvei renumit internaţional

♦ Orientarea tinerilor spre tradiţie şi păstrarea tradiţiei în comparaţie cu alte zone

♦ Renumita mănăstire Izvorul Tămăduirii

♦ Existenţa unor statui şi monumente: Statuia Tiberiu Morariu, mănăstirea

♦ Platoul Mocirla cu Troiţa lui Tănase  Tudoran, 

♦ Organizarea sărbătorii Fiilor satului

♦ Atelier artizanal (asociaţii familiale care fac articole de artizanat, clopul cu păun, costume populare)

♦ Schimburi de experienţă organizate în străinătate, reprezentarea zonei şi a României în străinătate – zonă cu un bogat bagaj tradiţional-cultural

♦ Echipa de fotbal Spicul Salva care se află în divizia C 

♦ Comunitate multiconfesională: ortodocşi, grecocatolici şi penticostali)

♦ Laboratoare IT în şcoala

♦ Atelier de prestări servicii în şcoală 

♦ Existenţa serviciului  social al Primăriei

♦ Existenţa cabinetelor medicale şi a farmaciilor

♦ Existenţa medicilor generalişti şi stomatologilor

♦ Existenţa unei şcoli gimnaziale şi a grădiniţei

♦ Starea bună a căminului cultural

Oportunităţi

♦ Promovarea echipei de fotbal în divizia B

♦ Schimburi de experienţă cu alte zone tradiţionale din ţară şi străinătate

♦ Reîntoarcerea familiilor care au migrat în străinătate

♦ Creşterea calităţii vieţii şi „păstrarea tinerilor în comună”

♦ Înfiinţarea unor ONG-uri locale

♦ Fonduri pentru dotari sociale

♦ Amenajarea unui centru de zi 

♦ Înfiinţarea unui centru public de asistenţă socială 

 

Cadrul Instituţional 

Puncte tari

♦ Colaborare bună între instituţii

♦ Personal calificat în primărie

♦ Transparenţa la nivel decizional

♦ Clădirea primăriei şi a şcolii a fost modernizate

♦ Dotare bună cu mijloace IT şi logistice, softuri

♦ Comuna include o singură localitate

♦ Cadre didactice calificate

Oportunităţi

♦ Cursuri de perfecţionare

♦ Parteneriatele public private

♦ Implicarea unor O.N.G.- uri